Mennonite

First Mennonite Church
Richmond, VA 23219
 (804) 353-3198

Richmond Mennonite Fellowship
7612 Wanymala Road 
Richmond, VA 23229
(804)-285-7717

Mennonite Voluntary Svc
2350 Staples Mill Rd #A, 
Richmond, VA 23230